جلسه رئیس سازمان با مهندس عطا پور فرمانده جیرفت

جلسه رئیس سازمان با مهندس عطا پور فرمانده جیرفت

جلسه مهندس گلستانی رییس سازمان با مهندس‌ عطاپور فرماندار جیرفت برگزار شد. در این دیدار که مهندس قزوینی خرانه دار، مهندس برخوری رییس دفتر نمایندگی سازمان در جیرفت، مهندس کافی‌زاده رییس کمیته فنی گاز استان و مهندس کریمی افشار سربازرس گاز جیرفت نیز حضور داشنتد، موانع و مشکلات بازرسی گاز شهرستان جیرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات