سومین جلسه کمیسیون تخصصی مکانیک

سومین جلسه کمیسیون تخصصی مکانیک

در سومین جلسه کمیسیون تخصصی مکانیک، صورتجلسه‌های کمیسیون قبل و همچنین فلوچارت پروسه تحویل نقشه بررسی و مقرر شد در جلسه مشترک با مهندس گلستانی رییس سازمان، مهندس قزوینی نماینده رشته مکانیک در هیات مدیره و دکتر اوحدی دبیر هیات مدیره در خصوص نحوه اجرای آن تصمیم‌گیری شود. همچنین مصوب گردید تا برای بررسی چک‌لیست های مبحث ۱۹ با کمیسیون انرژی برای برگزاری جلسه مشترک هماهنگی شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات