جلسه کمیسیون تخصصی برق

جلسه کمیسیون تخصصی برق

جلسه کمیسیون تخصصی برق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با دستور اعلامی، برگزار شد. ابتدا ویرایش دوم "چک لیست کنترل طراحی" بررسی و تصویب شد.

در ادامه، "جدول علائم متحدالشکل تاسیسات برقی" که در کمیسیون در حال بررسی بود، به پایان رسید و مقرر گردید این مصوبات برای بررسی به هیات مدیره تقدیم شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات