بیعت دوباره کارکنان نیروگاه رامین اهواز با شهداء دفاع مقدس

بیعت دوباره کارکنان نیروگاه رامین اهواز با شهداء دفاع مقدس

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات