نتایج آزمون مهندسى و کاردان هاى تجربى ۲ ماه آینده اعلام مى شود

نتایج آزمون مهندسى و کاردان هاى تجربى ۲ ماه آینده اعلام مى شود

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى در گفتگو با

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات