اجرای ۲۴۰۰ میلیارد تومان پروژه در حاشیه شهر این مناطق را به متن پیوند ...

اجرای ۲۴۰۰ میلیارد تومان پروژه در حاشیه شهر این مناطق را به متن پیوند ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات