عملیات اجرایی ۱۲ پروژه بزرگ شهری در شهرک های شهید رجایی و باهنر آغاز ...

عملیات اجرایی ۱۲ پروژه بزرگ شهری در شهرک های شهید رجایی و باهنر آغاز ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات