۴۸ درصد از کل بودجه شهرداری به هزینه های عمرانی اختصاص می یابد

۴۸ درصد از کل بودجه شهرداری به هزینه های عمرانی اختصاص می یابد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات