فاخر ربیعی فر با پنج رای اعضا شورا بعنوان رئیس شورای شهر خرمشهر انتخاب شد

فاخر ربیعی فر با پنج رای اعضا شورا بعنوان رئیس شورای شهر خرمشهر انتخاب شد

فاخر ربیعی فر با پنج رای اعضا شورا بعنوان رئیس شورای شهر خرمشهر انتخاب شد

صبح روز پنج شنبه سوم مهر ماه ...

پنج شنبه ٣ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات