انتخاب گونه های کاشته شده در کمربند سبز جنوبی با تایید متخصصان و ...

انتخاب گونه های کاشته شده در کمربند سبز جنوبی با تایید متخصصان و ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات