روند اجرای طرح زیست بانو و شهرداری محله در لتحر

روند اجرای طرح زیست بانو و شهرداری محله در لتحر

در این نشست که مدیر امور مطالعات فنی و برنامه ریزی معاونت خدمات شهری، مسئول ناحیه لتحر، معاون خدمات شهری منطقه سه و...  نیز حضور داشتند، روند آغاز اجرای این طرح تبیین و بررسی گردید.

محمدمسعود چایچی مدیر منطقه سه در این نشست با تأکید بر لزوم تبیین هر چه بیشتر نگاه مشارکت‌محور در بین شهروندان منطقه به ویژه اهالی ناحیه لتحر، اجرای طرح‌هایی مانند زیست بانو و شهرداران محله را گامی مثبت در این زمینه قلمداد کرد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری نیز با اشاره به تقسیم لتحر به محلات مختلف، استفاده از بانوان متناسب با ظرفیت و فضای هر محله را متذکر شد و بر لزوم تقویت ارزش‌های اجتماعی و فرهنگ شهروندی، به ویژه تزریق نگرش مدیریت مشارکتی به جامعه تأکید کرد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات