آزاد سازی اراضی بستر رودخانه در بردسکن

عصمتی مقدم-کاشمر: در راستای ایمن سازی بستر و حریم رودخانه ها 1000 متر مربع از اراضی بستر رودخانه شقانگ در بردسکن آزاد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، پس از اخذ دستور قضایی، توسط گروه اجرائیات امور منابع آب کاشمر طی عملیاتی 8 ساعته  و با نظارت نیروی انتظامی شهرستان بردسکن 1000 مترمربع از اراضی بستر رودخانه شقانگ واقع در روستای خور بردسکن به طور کامل رفع تصرف شد.

این گزارش حاکی است این تصرفات اکثرا به صورت زراعت و باغی و یا انسداد بخش قابل توجهی از بستر توسط احداث خاکریز عرضی بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات