ارائه مهلت به کشاورزان برای جمع آوری موتور تلمبه ها از کشف رود / ...

ارائه مهلت به کشاورزان برای جمع آوری موتور تلمبه ها از کشف رود / ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات