اختصاص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل بار درون شهری/ رانندگان خودروهای ...

اختصاص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل بار درون شهری/ رانندگان خودروهای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات