تسریع در نهایی شدن طرح های ساماندهی منطقه تاریخی توس

تسریع در نهایی شدن طرح های ساماندهی منطقه تاریخی توس

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات