جابجایی بیش از۹ میلیون و ۴۰۰ هزار مسافر توسط خطوط قطار شهری طی شش ماه ...

جابجایی بیش از۹ میلیون و ۴۰۰ هزار مسافر توسط خطوط قطار شهری طی شش ماه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات