رگبار های نقطه ای و احتمال وقوع سیلاب های ناگهانی از یکشنبه 6 مهر99...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات