نخل های ثمرده در بلوار ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

نخل های ثمرده در بلوار ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

نخل های ثمرده در بلوار ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

نخل های ثمرده در بلوار ساحلی .......

يکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات