مدیرکل استاندارد لرستان خبر داد: صدور ۳۸۸ تاییدیه ایمنی آسانسور در لرستان

به گزارش اخبار ساختمان، مرضیه قنبریان در جمع خبرنگاران با اشاره به استانداردسازی آسانسورهای برقی در نیمه اول سال جاری در لرستان، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۴۵۵ مورد درخواست بازرسی در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شد که منجر به صدور ۳۸۸ مورد تاییدیه ایمنی آسانسور شد. قنبریان، گفت: همچنین باید به منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد، سالیانه درخواست بازرسی ادواری آسانسور منصوبه در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات