درخواست اداره بهزیستی از اداره استاندارد البرز برای نظارت بر ضوابط مرتبط با افراد دارای معلولیت

درخواست اداره بهزیستی از اداره استاندارد البرز برای نظارت بر ضوابط مرتبط با افراد دارای معلولیت

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات