بازدید هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز از نمایشگاه دفاع مقدس

بازدید هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز از نمایشگاه دفاع مقدس

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات