بازدید از نحوه اجرای سیستم سقف دال مجوف یوبوت

بازدید از نحوه اجرای سیستم سقف دال مجوف یوبوت

بازدید از نحوه اجرای سیستم سقف دال مجوف یوبوت


زمان: پنج شنبه ۱۰مهر
ساعت: ۱۰:۰۰
مکان:
خیابان مطهری
جنب بیمارستان راضیه فیروز
کوچه‌ سازمان تبلیغات
ظرفیت ۴۰ نفر
۴ رشته
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات