واگذاری سالن آمفی تئاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرکت های دارای صلاحیت

واگذاری سالن آمفی تئاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرکت های دارای صلاحیت

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد سالن آمفی تئاتر ۱۴۰ نفره واقع در خیابان شهید زریسفی، زریسفی ۸ را در قالب قرارداد طرح و ساخت به شرکت های واجد صلاحیت به صورت مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید لذا بدینوسیله از شرکت های دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید که ضمن دریافت فرم ها از سایت سازمان با تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و تحویل آن به واحد اداری سازمان واقع در خیابان بحرالعلوم – ساختمان شماره ۱– واحد اداری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات