واگذاری ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

واگذاری ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد تا ساختمان اداری واقع در شهرک بلوار زریسفی در قالب قرارداد متر مربع زیر بنا دستمزد به شرکت ¬ های حقوقی دارای صلاحیت مجری ذیصلاح به صورت مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید لذا بدینوسیله از شرکت ¬ های دارای صلاحیت دعوت بعمل می-آید که با دریافت فرم ها از سایت سازمان ضمن تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و تحویل آن به واحد اداری سازمان واقع در خیابان بحرالعلوم- ساختمان شماره ۱ واحد اداری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات