برگزاری جلسه کارگروه‌ توسعه پایدار سامانه های آبیاری در مزرعه

قبل از ظهر امروز ششم مهرماه اولین جلسه کارگروه‌ توسعه پایدار سامانه های آبیاری در مزرعه در کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی اردبیل با حضور اعضا و همچنین ارتباط ویدیو کنفرانس برگزار شد.

دکتر پیل پایه، رئیس کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل و عضو کارگروه‌ سامانه های آبیاری در مزرعه در این جلسه نسبت به تشریح اهداف و برنامه های کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل اقدام نمود و تشکیل کارگروه توسعه پایدار سامانه های آبیاری در مزرعه و فعالیت مستمر آن را در راستای مطالعه و بررسی  سامانه‌های آبیاری در مزرعه در سطح استان و برنامه ریزی جهت ارتقاء آن دانست .

مهندس یزدان خواه، دبیر کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان نیز در این جلسه با بیان فعالیت های انجام شده توسط کمیته منطقه ای اظهار داشت: کارگروه‌ توسعه پایدار سامانه های آبیاری در مزرعه به عنوان سومین کارگروه‌ کمیته منطقه ای اردبیل شروع به فعالیت نموده است و فعالیت کار گروه های ‌جوانان و استفاده پایدار از منابع آب در تولید محصولات کشاورزی نیز از بدو تشکیل کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل آغاز شده است .

در ادامه این جلسه همچنین مقرر شد بازدید از پروژه های آبیاری و زهکشی در سطح استان و بررسی مسائل و مشکلات توسط گروه‌کار توسعه پایدار سامانه های آبیاری در مزرعه انجام گیرد و ارائه پیشنهادات و عناوین طرح های تحقیقاتی و عناوین پایان نامه به دستگاه های اجرایی، محققین و دانشگاه های استان در خصوص ارتقا سامانه های آبیاری توسط گروه‌کار برنامه ریزی گردد.

همچنین مقرر شد اقدامات و برنامه ریزی های لازم جهت تهیه و انتشار نتایج بازدیدها، جلسات و گزارش های تهیه شده توسط کارگروه  به صورت ماهنامه یا فصلنامه انجام گیرد .

گفتنی است دکتر پیل پایه (دانشگاه)، دکتر اخوان، دکترپرچمی (مرکز تحقیقات)، مهندس محسن زاده، مهندس فرد، دکتر محمدی، مهندس رمضانپور (جهاد کشاورزی)،  دکترارمغان (نظام مهندسی کشاورزی) و مهندس ندایی (آب منطقه ای) اعضای گروه کار سامانه های آبیاری در مزرعه کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل می باشند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات