مدیرعامل عمران پردیس خبر داد: ساخت ۱۴ هزار مسکن ملی در پردیس

منظور استاندار محترم تهران این بوده برای طرح ملی مسکن پردیس محدوده این شهر افزوده نشده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات