طرح جهش تولید مسکن تایید نشد

۵. یکی از راهکارهای تامین بخشی از کسری بودجه مولدسازی دارایی‌های دولت است (به عنوان مثال در بند دال تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹، پیش‌بینی شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم ۸۳ قانون اساسی تامین شود) ولی در این طرح از این رویکرد برای جبران کسری بودجه و یا حداقل تامین بار مالی اجرای همین طرح نیز استفاده نشده است. این موضوع موجب شده است که سیاست اتخاذ شده برای سیاستهای حمایتی و بهره‌مندی از تسهیلات دولتی مغفول بماند و در متن طرح به مشمولین اشارهای نشود. به عنوان مثال بر اساس بررسی‌های بودجه خانوار بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات