۵۲ درصد تماس های مردم با آتش نشانی مزاحمی بوده است

۵۲ درصد تماس های مردم با آتش نشانی مزاحمی بوده است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات