وزارت مسکن، مسئول مستقیم اتمام طرح نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم ...

وزارت مسکن، مسئول مستقیم اتمام طرح نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات