منصور علوانی با کل آرا اعضا شورا بعنوان شهردار منتخب خرمشهر و سرپرست شهرداری انتخاب شد

منصور علوانی با کل آرا اعضا شورا بعنوان شهردار منتخب خرمشهر و سرپرست شهرداری انتخاب شد

منصور علوانی با کل آرا اعضا شورا بعنوان شهردار منتخب خرمشهر و سرپرست شهرداری انتخاب شد

در جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر خرمشهر .....

دوشنبه ٧ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات