برگزاری جلسه کشت های پاییزه و هماهنگی برداشت های آب چاه های...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،جلسه کشت های پاییزه و هماهنگی برداشت های آب چاه های کشاورزی در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خدابنده با حضور مهندس اکبر طیبی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان و مهندس کریم خدایی مدیر امورمنابع آب خدابنده برگزارشد.

در این جلسه اقدامات امور منابع آب خدابنده در جهت صیانت از منابع آب و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز توسط مهندس خدایی تشریح و بر برخورد قاطع با متخلفین منابع آبی تاکید شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات