در سال ۹۸ صورت گرفت؛ افزایش ۳.۵ درصدی صدور پروانه ساختمان

در سال ۱۳۹۸، تعداد ۶۳ هزار و ۳۹۸ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۷. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در سال ۹۸ بالغ ‌بر ۱۱۶۷۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۸. در سال ۱۳۹۸، تعداد ۳۸۲ هزار و ۵۶۵ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۱. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در سال ۹۸ حدود ۷۰۵۹۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات