گزارش خبری جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت

گزارش خبری جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت

گزارش خبری جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت
.
در این جلسه که بررسی لایحه های ارسالی از سوی شهرداری پرداخته شد امیر حسین علوی رییس کمیسیون با تبریک روز آتش نشان و لزوم حمایت بیشتر از قشر آتش نشان و ارج نهادن به زحمات آن ها و در خواست از مدیران شهرداری برای هرچه زودتر به ثمر رساندن و اجرای مصوبات کمیسیون چهار لایحه از پنج لایحه ارسالی را به ترتیب در دستور کار قرار داد.
این عضو شورای اسلامی شهر رشت لایحه تمدید فعالیت های سازمان های وابسته به شهرداری را منوط به بررسی بیشتر در کمیسیون و مصاحبه جداگانه با رووسای هر سازمان دانست تا نسبت به عملکرد گذشته ، صورت حساب های مالی و برنامه های آینده سازمان رسیدگی بیشتر شود.
وی در خصوص کوچه متصرفی بیمارستان قائم نیز این تصرف را غیر قانونی دانست و گفت که باید از حقوق شهرداری که حقوق مردم است صیانت شود و بخش حقوقی در صورت نیاز واگذاری جهت تجمیع پلاک های مجاور بیمارستان قائم داشته باشد.
حجت جذب عضو دیگر کمیسیون عمران و توسعه شهری نیز با تبریک روز آتش نشان و حفظ یاد شهدای آتش نشان در مورد عملکرد سازمان ها در ارائه گزارش برای بررسی تمدید دوره سازمان ها گله نمود و گفت که بسیاری از سازمان ها از ارائه کامل صورت وضعیت تلفیق و ارائه گزارش عملکرد شان ناقص عمل نموده اند و هرچه سریعتر باید این مساله رفع شود و هرکدام ازسازمان ها باید جداگانه در مورد عملکرد شان مصاحبه شوند.
وی بررسی ایجاد دوباره سازمان نقلیه موتوری را مهم دانست که باید بیشتر بررسی کارشناسی شود.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات