ساخت دستگاهی برای بررسی رفتار فیزیکی سازه‌های عمرانی مدفون در خاک

ساخت دستگاهی برای بررسی رفتار فیزیکی سازه‌های عمرانی مدفون در خاک

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاه مدل‌ساز فیزیکی رفتار دینامیکی سازه‌های مدفون در خاک به منظور پیش‌بینی پاسخ این سازه‌ها در ابعاد تمام‌مقیاس و پیش از اجرای عملیات عمرانی شدند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات