طرح تعويض كابلهاي مسي به خودنگهدار در شيراز روبه ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شيراز محمدرضا سلاحي گفت: اجراي طرح تعويض كابلهاي مسي به خودنگهدار، در محدوده تحت مديريت شركت توزيع نيروي برق شيراز، سال90 آغاز و در سال جاري كامل خواهد شد.

وي با توضيح اينكه اكنون با گذشت 9 سال، تاثيرات مثبت اين طرح، منجر به عطف توجه ديگر شركتهاي توزيع برق كشور به لزوم اجراي آن شده است، گفت: اجراي طرح تعويض شبكه كابلهاي مسي به خودنگهدار، منجر به بازسازي كامل شبكه فشار ضعيف ،كاهش تلفات و افزايش قابليت اطمينان شبكه ، حذف نقاط داراي ضعف ولتاژ فشار ضعيف و اصلاح 6150 پايه فرسوده و افزايش ايمني شهروندان ، گرديده است.

سلاحي با يادآوري اينكه اجراي طرح تعويض كابلهاي مسي، در كل حوزه عملياتي اين شركت اجرايي شد، گفت: كاهش قابل توجه سرقت كابل و افزايش ايمني، از مهمترين تاثيرات اين اقدام بوده است.

سلاحي نوسازي شبكه، ، ارتقا كيفي خدمات رساني، كاهش تلفات انرژي برق ، افزايش ايمني را از مزاياي اجراي اين طرح دانست.

او خاطرنشان كرد: اجراي طرح تعويض كابلهاي مسي بستر بهسازي كل شبكه فشار ضعيف را فراهم كرد به شكلي كه بيش از 6150 هزار پايه آسيب ديده و يا فرسوده شبكه تعويض و ساير تجهيزات نيز متناسب سازي و بعضا نوسازي و تعويض شد.

سلاحي گفت: كل اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح، حدود120 ميلياردتومان بوده است.

سلاحي با بيان اينكه هر اقدام فني، در كنار مزايا، با معايبي هم همراه است، گفت: مزاياي اجراي طرح تعويض كابلهاي مسي به خودنگهدار نسبت به معايب اين طرح، بسيار گسترده و تاثيرگذار بوده و اجراي آن را تاييد مي كند.
معاون شركت توزيع نيروي برق شيراز گفت: از اجراي 99درصديطرح تعويض كابلهاي مسي با كابل خودنگهدار در محدوده تحت مديريت اين شركت، امكان استفاده از تجارب كسب شده توسط ساير شركتهاي توزيع، وجود دارد و كارشناسان و مهندسان توزيع شيراز در اين زمينه آمادگي كامل دارند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات