معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: قیمت واقعی مسکن به‌زودی منتشر می‌شود

وی با بیان این که طی یکی دو روز آینده متوسط قیمت مسکن ۲۹ استان کشور در سایت معاومت مسکن و ساختمان بارگذاری می‌شود، افزود: اگر قیمت‌های درست و صحیح را اعلام کنیم در بازار مسکن راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را منتشر کنیم طبیعی است که گمراه کننده خواهد بود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: اگر در تهران عدد منطقه یک را از متوسط قیمت مسکن خارج کنیم، متوسط قیمت مسکن پایتخت به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که نتوانستیم متوسط قمیت مسکن ۲ استان را جمع آوری کنیم، اظهار کرد: متوسط قیمت در این دو استان نیز قطعا زیر پنج میلیون تومان است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات