نظام‌نامه برنامه هفتم سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شد

نظام‌نامه برنامه هفتم سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، ابن نظام نامه که با مشارکت معاونت‌های دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد تدوین شده است، در پی تایید مشاور رییس جمهور، برای اجرا به مناطق آزاد و معاونین دبیرخانه شورایعالی ابلاغ گردید. - مبانی قانونی تدوین برنامه مناطق آزاد - اهمیت برنامه هفتم برای سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه - مدل نظری راهبردی حاکم بر برنامه هفتم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - آسیب‌ها و چالش‌: دبیرخانه شورای عالی مناطق و برنامه ششم توسعه کشور

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات