شستشوی خطوط و پست‌های انتقال و فوق‌توزیع استان یزد قبل از فصل بارندگی

شستشوی خطوط و پست‌های انتقال و فوق‌توزیع استان یزد قبل از فصل بارندگی

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد حمید اسدی‌پور رئیس گروه نظارت بر تعمیرات خط این شرکت، در تشریح اقدامات انجام شده گفت: شستشوی خطوط و پست‌های فوق‌توزیع و انتقال قبل از فصل بارندگی، برای پیشگیری از خروج ناخواسته خطوط و تجهیزات پست‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر پایداری شبکه برق تاثیر بسزایی دارد.

وی با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته شستشوی خطوط و پست‌های انتقال و فوق‌توزیع توسط همکاران به‌صورت برق‌دار (گرم) انجام می‌شد و در سال‌جاری واگذاری این عملیات به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت؛ افزود: پس از برگزاری جلسات هماهنگی مختلف با شرکت‌های پیمانکار و ایجاد ساز وکار نظارتی؛ آموزش نیروهای اجرایی توسط همکاران با سابقه و دارای تجربه اجرایی، صورت گرفت و در ۶ ماهه اول سال ۹۹ شستشوی خطوط و پست‌ها توسط پیمانکاران نگهداری و تعمیرات انجام شد.

مهندس اسدی‌پور در ادامه، مهم‌ترین عوامل موثر در انجام عملیات شستشوی خطوط و پست‌ها قبل از فصل بارندگی را میزان آلودگی منطقه، حوادث و سوابق و گزارش‌های بازدید خطوط و تعیین کریدورهای آلوده دانست و تصریح کرد: برنامه‌ریزی در بازه‌های زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، برای شستشوی خطوط در سطوح ولتاژی مختلف و تجهیزات پست‌ها انجام شده و در طول سال نیز ادامه می‌یابد.

محمدحسن فرهمندنیا مسئول بخش شستشوی خطوط شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این بخش، گفت: شستشوی تجهیزات خطوط و پست‌های فوق‌توزیع عمدتا به‌صورت گرم (برق‌دار) بر اساس پهنه‌بندی و موارد موثر بیان‌شده در شش‌ماهه اول سال‌جاری انجام شده است.

وی در پایان عنوان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته و پایش مستمر، به عنوان نمونه در خطوط ۶۳ کیلوولت فیض‌آباد نیر، اثربخشی شستشو و پیشگیری از تکرار حوادث ناشی از آلودگی مشهود بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد حمید اسدی‌پور رئیس گروه نظارت بر تعمیرات خط این شرکت، در تشریح اقدامات انجام شده گفت: شستشوی خطوط و پست‌های فوق‌توزیع و انتقال قبل از فصل بارندگی، برای پیشگیری از خروج ناخواسته خطوط و تجهیزات پست‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر پایداری شبکه برق تاثیر بسزایی دارد.

وی با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته شستشوی خطوط و پست‌های انتقال و فوق‌توزیع توسط همکاران به‌صورت برق‌دار (گرم) انجام می‌شد و در سال‌جاری واگذاری این عملیات به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت؛ افزود: پس از برگزاری جلسات هماهنگی مختلف با شرکت‌های پیمانکار و ایجاد ساز وکار نظارتی؛ آموزش نیروهای اجرایی توسط همکاران با سابقه و دارای تجربه اجرایی، صورت گرفت و در ۶ ماهه اول سال ۹۹ شستشوی خطوط و پست‌ها توسط پیمانکاران نگهداری و تعمیرات انجام شد.

مهندس اسدی‌پور در ادامه، مهم‌ترین عوامل موثر در انجام عملیات شستشوی خطوط و پست‌ها قبل از فصل بارندگی را میزان آلودگی منطقه، حوادث و سوابق و گزارش‌های بازدید خطوط و تعیین کریدورهای آلوده دانست و تصریح کرد: برنامه‌ریزی در بازه‌های زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، برای شستشوی خطوط در سطوح ولتاژی مختلف و تجهیزات پست‌ها انجام شده و در طول سال نیز ادامه می‌یابد.

محمدحسن فرهمندنیا مسئول بخش شستشوی خطوط شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این بخش، گفت: شستشوی تجهیزات خطوط و پست‌های فوق‌توزیع عمدتا به‌صورت گرم (برق‌دار) بر اساس پهنه‌بندی و موارد موثر بیان‌شده در شش‌ماهه اول سال‌جاری انجام شده است.

وی در پایان عنوان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته و پایش مستمر، به عنوان نمونه در خطوط ۶۳ کیلوولت فیض‌آباد نیر، اثربخشی شستشو و پیشگیری از تکرار حوادث ناشی از آلودگی مشهود بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات