ترمیم تشتک پای درختان میدان ائل گلی و بلوار ۲۹ بهمن

ترمیم تشتک پای درختان میدان ائل گلی و بلوار ۲۹ بهمن

به گزارش شهریار، حوزه فضای سبز منطقه به منظور ذخیره سازی آب در پای درختان و برای افزایش عمر فضاهای سبز شهری، اقدام به ترمیم تشتک و بانکت پای درختان معابر منطقه کرده و این فعالیت را درمیدان بزرگ ائل گلی و رفوژ وسط بلوار ۲۹ بهمن اجرائی کرده است.

حوزه فضای سبز منطقه ۲ همچنین در فعالیتی مشابه، اقدام به دفع علف های هرز فضای سبز میدان ائل گلی نیز کرده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات