بازدید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های نیرو و...

قبل از ظهر روز چهارشنبه نهم مهرماه نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و معاونان طرح و توسعه و برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل بمنظور بررسی پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز از بخشهای مختلف طرح شبکه اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی خداآفرین در استان اردبیل بازدید کردند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت طرح قرار گرفتند و در ادامه جلسه ای مشترک در راستای بررسی راهکارهای تکمیل بزرگترین شبکه آبیاری و زهکشی شمالغرب کشور در محل طرح خداآفرین برگزار نمودند.

در جریان این بازدید مهندس بهروز پورمهر عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه و مهندس کریم قرائی معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل ضمن تبیین برنامه ریزی انجام شده برای تحقق برنامه ها و اهداف طرح آبیاری و زهکشی خداآفرین، بر تامین و  تخصیص حداقل مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال بمنظور به بهره برداری رساندن حدود ۱۵۵۰۰ هکتار از اراضی این شدند .

در ادامه مهندس هوشنگ خلفی زاده نماینده مجری شبکه اصلی آبیاری و زهکشی خداآفرین گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی بخشهای مختلف طرح و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل ارائه نمود و گفت: تا کنون ناحیه عمرانی اول طرح خداآفرین با احداث ایستگاه ۵ متر مکعبی و تامین آب از کانال اصلی مغان به بهره برداری رسیده و جهت توسعه اراضی و تحقق کامل اهداف طرح، اتمام سد قیزقلعه سی و تکمیل کانال انتقال آب به استان اردبیل و تکمیل سیفون دره رود در استان اردبیل ضروریست و در دستور کار قرار دارد .

در این جلسه گزینه های مختلف نیرورسانی به ایستگاههای پمپاژ طرح آبیاری و زهکشی خداآفرین و بهره مندی حداکثری از پتانسیل موجود تشریح گردید و تصمیمات لازم اتخاذ شد .

گفتنی است در طرح شبکه آبیاری و زهکشی برای تامین برق و نیرو رسانی به ایستگاههای پمپاژ ۲۶۴کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۷۰کیلومتر خط ۱۳۲کیلوولت احداث شده است و عملیات اجرایی ۴ پست 20/132 و توسعه پست فوق توزیع مغان در حال انجام بوده و از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد برخوردار است .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات