اشتیاق مردم مشهد برای خرید اراضی کشاورزی؛ اراضی کشاورزی در خطر تغییر کاربری

از خرد شدن اراضی کشاورزی بزرگ و بیکاری کشاورزان و تهدید امنیت غذایی که بگذریم اما حالا مهم‌ترین مشکل پیش رو میزان آبی است که از چاه‌های مشهد برای آبیاری این باغ ویلاها و آب‌تنی قشر مرفه بیرون کشیده می‌شود و به‌پای ویلاهای غیرمجاز ریخته می‌شود تا جایی که این موضوع نگرانی بسیاری از مسئولان جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای را به‌طورجدی برانگیخته است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد بابیان اینکه میزان مقابله با متخلفان امسال شدت بیشتری گرفته است می‌افزاید: متاسفانه سرعت تغییر کاربری اراضی از امکانات جهاد کشاورزی بسیار بیشتر است و بسیاری از متخلفان شبانه برخی از اراضی کشاورزی را دیوار کرده و نسبت به کاشت درخت اقدام می‌کنند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد بابیان اینکه البته جهاد کشاورزی سعی کرده تا در همان اقدامات نخستین و در مرحله دیوارچینی دور زمین از تغییر جلوگیری کند بیان می‌کند: با اقدامات به‌موقع اجازه توسعه ساختمان را از متخلفان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات