بازدید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های نیرو...

بازدید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های نیرو...

قبل از ظهر روز چهارشنبه نهم مهرماه نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و معاونان طرح و توسعه و برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل بمنظور بررسی پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز از بخشهای مختلف طرح شبکه اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی خداآفرین در استان اردبیل بازدید کردند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت طرح قرار گرفتند و در ادامه جلسه ای مشترک در راستای بررسی راهکارهای تکمیل بزرگترین شبکه آبیاری و زهکشی شمالغرب کشور در محل طرح خداآفرین برگزار نمودند.

در جریان این بازدید مهندس بهروز پورمهر عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه و مهندس کریم قرائی معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل ضمن تبیین برنامه ریزی انجام شده برای تحقق برنامه ها و اهداف طرح آبیاری و زهکشی خداآفرین، بر تامین و  تخصیص حداقل مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال بمنظور به بهره برداری رساندن حدود ۱۵۵۰۰ هکتار از اراضی این شدند .

در ادامه مهندس هوشنگ خلفی زاده نماینده مجری شبکه اصلی آبیاری و زهکشی خداآفرین گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی بخشهای مختلف طرح و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل ارائه نمود و گفت: تا کنون ناحیه عمرانی اول طرح خداآفرین با احداث ایستگاه ۵ متر مکعبی و تامین آب از کانال اصلی مغان به بهره برداری رسیده و جهت توسعه اراضی و تحقق کامل اهداف طرح، اتمام سد قیزقلعه سی و تکمیل کانال انتقال آب به استان اردبیل و تکمیل سیفون دره رود در استان اردبیل ضروریست و در دستور کار قرار دارد .

در این جلسه گزینه های مختلف نیرورسانی به ایستگاههای پمپاژ طرح آبیاری و زهکشی خداآفرین و بهره مندی حداکثری از پتانسیل موجود تشریح گردید و تصمیمات لازم اتخاذ شد .

گفتنی است در طرح شبکه آبیاری و زهکشی برای تامین برق و نیرو رسانی به ایستگاههای پمپاژ ۲۶۴کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۷۰کیلومتر خط ۱۳۲کیلوولت احداث شده است و عملیات اجرایی ۴ پست 20/132 و توسعه پست فوق توزیع مغان در حال انجام بوده و از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد برخوردار است .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات