بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در اصفهان

بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در اصفهان


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان از نحوه برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان مهرماه 99 بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، مهندس عسکری رئیس سازمان به همراه دکتر قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان، مهندس زاغیان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و دکتر لقمانی رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اصفهان از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در محل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) بازدید به عمل آوردند.

تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ ابلاغ شد

خبر دیگر اینکه با تائید هیات چهار نفره استان اصفهان، تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ ابلاغ شده است.

برهمین اساس، تعرفه جدید از مورخ ۵ مهرماه ۱۳۹۹ مبنا و ملاک‌ عمل خواهد بود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات