تصویب شدن چک لیست کنترل طراحی تاسیسات الکتریکی

تصویب شدن چک لیست کنترل طراحی تاسیسات الکتریکی

چک لیست کنترل طراحی تاسیسات الکتریکی (ویرایش ۲)، از سوی کمیسیون تخصصی برق تصویب شد و در سایت سازمان در دسترس همکاران محترم رشته برق قرار گرفت. لازم به ذکر است از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ طراحان محترم بایستی قسمت مربوط به طراح را در چک لیست ویرایش دوم تکمیل نموده و همراه با نقشه های طراحی شده به سازمان تحویل دهند. برای ایجاد وحدت رویه، از تاریخ مذکور، این چک لیست لازم الاجراست.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات