‎توقف گاه اتوبوس خواجه ربیع و فلسطین با احداث پایانه جمع آوری می شوند

‎توقف گاه اتوبوس خواجه ربیع و فلسطین با احداث پایانه جمع آوری می شوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات