آغاز فعالیت همزمان دو‌اکیپ نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های خالی سطح شهر

آغاز فعالیت همزمان دو‌اکیپ نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های خالی سطح شهر

آغاز فعالیت همزمان دو‌اکیپ نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های خالی سطح شهر

فعالیت همزمان دو‌اکیپ .....

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات