۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان ولیعصر اراک در نظر گرفته شد

۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان ولیعصر اراک در نظر گرفته شد

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان اختصاص داد و در صورت نیاز این پروژه مشروط بر تکمیل تا بهار سال آینده، به عنوان پروژه در اولویت، مورد توجه خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات