شهروندان در تماس با ۱۳۷ از نحوه ساخت و سازها و نظارت برآن گلایه ...

شهروندان در تماس با ۱۳۷ از نحوه ساخت و سازها و نظارت برآن گلایه ...

شهروندان در تماس با ۱۳۷ از نحوه ساخت و سازها و نظارت برآن گلایه داشتند /شهرداری ابزار لازم برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی را ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، قربانعلی شیرازی امروز، در حاشیه پاسخگویی به شهروندان در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷ در خصوص حوزه شهرسازی، افزود: در مجموع بیشترین تماس های امروز مربوط به گلایه شهروندان از نحوه ساخت و سازها و نظارت بر آن بود.
وی اضافه کرد: بسیاری از شهروندان از تخلف های ساختمانی و ادامه این تخلف ها از سوی سازندگان پس از پلمب ساختمان توسط شهرداری مشهد گلایه داشته و خواستار رسیدگی به این موضوع بودند.
شیرازی با بیان اینکه تعدادی از تماس ها نیز در خصوص درخواست مجوز ساخت طبقه مازاد بود، خاطرنشان کرد: شهروندان گلایه داشتند که چرا در هنگام دریافت پروانه با ساخت طبقه مازاد مخالفت شده است و انتظار داشتند به این موضوع رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: تعدادی از تماس ها نیز مربوط به مشکلات زمین ها و خانه های قولنامه ای جهت دریافت پروانه ساخت بود که در پاسخگویی به این نوع پلاک ها مشکل قانونی وجود دارد.
مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد با بیان اینکه تعدادی از شهروندان نیز به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض داشتند اظهارکرد: در کنار اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ تعدادی از شهروندان نیز از طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها گلایه مند بودند.
وی ادامه داد: درپاسخ به این گلایه ها توضیح داده شد که شهرداری مشهد ضابط قضائی نیست و ابزار لازم برای برخورد بیشتر با افرادی که در ساخت و ساز تخلف می کنند را ندارد.
شیرازی خاطرنشان کرد: شهرداری در حوزه تخلفات ساختمانی تنها می تواند ساختمان را پلمب و پرونده آن را برای رسیدگی به تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ بفرستد و ابزار دیگری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی ندارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه کمیسیون ماده ۱۰۰ تقریبا به روز است و هفته ای یکبار به پرونده های تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند و در مجموع فرایند رسیدگی به پرونده ها تنها ۱۵ روز زمان می برد.
شیرازی در خصوص تعداد پرونده های دارای رای قلع بنا نیز گفت: طی چند سال گذشته سعی شده تا از انباشته شدن پرونده های دارای رای قلع بنا جلوگیری شود اما با توجه به شرایط موجود تعداد کمی از آرای قلع بنا اجرا شده است.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات