تکمیل مسیر ریلی خواف – هرات تا پائیز امسال/ احداث ایستگاه‌های مرزی راه‌آهن ایران- افغانستان در مراحل پایانی

تکمیل مسیر ریلی خواف – هرات تا پائیز امسال/ احداث ایستگاه‌های مرزی راه‌آهن ایران- افغانستان در مراحل پایانی

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: تعهدات ایران در این پروژه مراحل پایانی خود را طی می‌کند؛ اما بخشی از ساخت این مسیر ریلی در تعهد کشور افغانستان است که هنوز کار آن انجام نشده است. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تقاضای ما از کشور افغانستان این است که هر چه زودتر این مسیر ریلی را احداث کنند؛ زیرا این اتصال ریلی هم برای خود کشور افغانستان مهم است و هم می‌تواند افغانستان را به جمهوری اسلامی ایران و بنادر جنوبی و شمالی و حتی سایر کشورهای همسایه متصل کند. اهمیت دیگر این پروژه آن است که راه آهن در افغانستان متولد می‌شود و از این طریق کشور افغانستان به شبکه سراسری ایران و سایر نقاط جهان متصل خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات