نگاهی به لرزه‌خیزی شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ کشور

نگاهی به لرزه‌خیزی شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ کشور

زمین‌لرزه‌های با بزرگی ۴ و بالاتر عمدتا در محدوده بین خنج و بیرم در جنوب استان فارس، جنوب کرمان (محدوده فاریاب، کهنوج و رودبار) و شمال کرمان، شمال غرب ایلام، شمال اهواز، شرق تهران، شمال گرگان و شمال‌غرب ارومیه جانمائی شده‌اند که معرف فعال‌تر بودن گسله‌های این نواحی در شش‌ماهه اول سال‌جاری است. بر اساس نقشه پراکنش زلزله‌های شش‌ماهه ایران در سال‌جاری، نقشه تراکم زمین لرزها تهیه شد که در شکل ۳ نشان داده شده است. برای زلزله‌های تاثیرگذار با بزرگی ۴ و بالاتر، نقشه تراکم زلزله‌ها تهیه شد که در شکل ۴ نشان داده شده است. در شکل ۵ موقعیت گسله‌های مهم و لرزه‌زای کشور بر روی زون‌های با تراکم بالای زلزله‌ها نشان داده شده است. از جمله این گسله‌ها می‌توان به گسله پیشانی کوهستان و گسل لار در ایالت لرزه‌ زمین ساختی زاگرس اشاره کرد که موجب رخداد زلزله‌های متعددی در محدوده بین بیرم و خنج در جنوب ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات